pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?

Je functie

Als Trajectregisseur ondersteun je de cliënt bij complexe hulpvragen door (intensieve) begeleiding op maat te bieden. Samen met de cliënt stel je een persoonlijk actieplan op, waarin diverse leefgebieden zoals financiën, sociale activering, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement centraal staan. Je onderzoekt samen met collega’s en samenwerkingspartners welke begeleiding nodig is om te zorgen dat een cliënt zo zelfstandig als mogelijk kan functioneren.

Wat bieden wij jou?

Wat heb jij SMO Breda te bieden?

Teams

SMO Breda biedt op verschillende manieren ambulante begeleiding in de wijk en heeft daarvoor diverse teams. Elk team heeft één stageplaats beschikbaar.

Team Ambulant

Het ambulante team begeleidt cliënten met (complexe) problematiek die zelfstandig wonen in de wijk. Sommige cliënten hebben reeds volledig zelfstandige huisvesting, terwijl anderen via SMO Breda een tijdelijke woning hebben verkregen om van daaruit de stap naar volledige zelfstandigheid te zetten. Als lid van dit team werk je samen met de cliënten aan hun persoonlijke ondersteuningsplan op diverse levensgebieden. Hierbij stem je nauw af op hun individuele behoeften en wensen. Je stimuleert de zelfstandigheid van de cliënten en biedt ondersteuning waar nodig. Samen met hen werk je aan doelen zoals het vinden van duurzame huisvesting, het opbouwen van een sociaal netwerk en het creëren van een zinvolle daginvulling.

Team Regio

Dit team doet vrijwel hetzelfde als team Ambulant, maar dan buiten Breda. Het gaat om de regio’s Altena, Geertruidenberg en Oosterhout. Door het grote werkgebied en de afstanden tussen de huisbezoeken is het een must om over een auto te beschikken.

Naast cliënten die zelfstandig wonen en begeleiding krijgen, omvat dit ook een aantal crisiswoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor cliënten die dak- en/of thuisloos zijn en dringend behoefte hebben aan directe opvang.

Team Gewoon Thuis

Het Gewoon Thuis-team biedt ondersteuning aan mensen met zeer complexe problematiek. Binnen de begeleiding streeft het team ernaar om samen met de cliënt te werken aan wat voor hen van belang is. Dit kan verschillende levensgebieden omvatten, zoals het ontwikkelen van woonvaardigheden, het vinden van passende dagbesteding of het opbouwen van sociale relaties. De aanpak richt zich niet alleen op de cliënt in zijn of haar woning, maar strekt zich ook uit tot de omliggende buurt. Het team onderzoekt samen wie er nog meer in de buurt woont, stimuleert het contact met buren en verkent mogelijke activiteiten waar de cliënt aan kan deelnemen. Bovendien kijkt het team of er mogelijkheden zijn voor de cliënt om hulp te bieden aan de buren, of andersom, waardoor een betrokken en ondersteunende gemeenschap ontstaat.

Team Housing First

Housing First begeleidt langdurig dak- en thuisloze cliënten met ernstige psychiatrische problemen en/of verslavingen. Het doel is efficiënte hulp te bieden vanuit een woning, volledig afgestemd op de behoeften van de cliënt. Cliënten ontvangen meerdere dagdelen intensieve begeleiding op alle leefgebieden.

Team Wonen locatie de Vliet

Woonvoorziening De Vliet biedt een veilige haven voor mensen die verslavende middelen gebruiken en dak- en thuisloos zijn geraakt. Er wordt gewerkt vanuit twee afdelingen die afzonderlijk van elkaar functioneren maar met regelmaat samen optrekken. Met de bewoners bouwen de medewerkers van De Vliet aan een inspirerende herstel-bevorderende woonomgeving waar het fijn vertoeven is.

Informatie en sollicitatie

Ben je enthousiast? Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en curriculum vitae te sturen naar stage@smobreda.nl.

De stageprocedure omvat een kennismakingsgesprek gevolgd door een dagdeel waarin de stagiair meeloopt met een van de trajectregisseurs.

Nog meer informatie? Bel of app naar Vickie de Maertelaere via 06-12148587.