pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Verantwoordelijk, Oprecht en Op maat

SMO Breda e.o. (netwerkpartner van Ik wil meedoen) is een lerende organisatie. Voortdurend probeert zij haar aanbod te verbeteren en nog beter aan te sluiten bij wat helpend is voor de cliënt. Hier staat SMO Breda voor en dit wordt ondersteund door de kernwaarden: Verantwoordelijk, Oprecht en Op maat.

SMO Breda maakt gebruik van verschillende instrumenten om de kwaliteit van het werk te meten en te verbeteren. SMO Breda heeft een ISO certificaat. Daarnaast worden regelmatig cliënt-, ketenpartner- en medewerkerstevredenheid-onderzoeken afgenomen. Een zogenaamd dashboard maakt duidelijk gedefinieerde kritieke prestatie indicatoren inzichtelijk voor de teams en het management. Door regelmatig met elkaar de resultaten te evalueren, leren we van wat we hebben gedaan en stellen dit eventueel bij.

Medewerkers werken volgens de methodiek Krachtwerk. Deze methodiek gaat uit van de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Er wordt in de begeleiding gefocust op mogelijkheden en eigen kracht. In dat kader wordt er gekeken naar doelen en wensen op terreinen als huisvesting, sociaal netwerk en activering/dagbesteding. Alle medewerkers zijn geschoold in deze methodiek.

Ondernemingsraad
Binnen SMO Breda is een Ondernemingsraad aanwezig. Deze heeft maandelijks overleg met de directeur-bestuurder.

Cliëntenraad
Er is een cliëntenraad aanwezig binnen SMO Breda. Deze heeft ieder kwartaal overleg met de directeur-bestuurder. De cliëntenraad heeft een folder die wordt verstrekt aan nieuwe cliënten.

Klachten
SMO Breda heeft een folder “Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de door SMO Breda e.o. verleende zorg”. Bekijk hier de folder klachtenregeling online. Desgewenst kan een exemplaar van de folder worden opgevraagd.
Wil jij een compliment delen of heb je een klacht? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersonen via clientvertrouwenspersoon@smobreda.nl

Klik hier voor de route naar de externe klachtencommissie.

Privacy
SMO Breda beschikt over een privacyreglement. Daarin is onder andere bepaald dat een cliënt inzage heeft in zijn dossier. Dit wordt nader toegelicht in de folder “Privacy en recht op inzage in uw (elektronisch) dossier”. Desgewenst kan een exemplaar van de folder en/of privacyreglement worden opgevraagd.

Kwaliteitsjaarverslag 2020
Klik hier voor het jaarverslag van 2020.