pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Ervaringsdeskundige bij SMO Breda

Ervaringsdeskundige bij SMO Breda

Vandaag spreken we met Angela Bison, een enthousiaste medewerker bij SMO Breda. Angela is een ervaringsdeskundige die zich inzet voor het motiveren van cliënten om deel te nemen aan lotgenoten- en herstelgroepen. We gaan in op haar dagelijkse taken, de reden achter de keuze voor SMO Breda, en een recente werkprestatie waar ze trots op is.

Gepubliceerd op 25 januari 2024

Kun je kort uitleggen wat je functie inhoudt en wat je dagelijkse verantwoordelijkheden zijn?

Natuurlijk. Mijn functie bij SMO Breda houdt voornamelijk in dat ik contact onderhoud met verschillende cliënten. Mijn doel is hen te motiveren om deel te nemen aan lotgenoten- en herstelgroepen. We werken binnen SMO Breda graag groepsgewijs om zoveel mogelijk cliënten te bedienen. Vanaf februari worden er lotgenoten, -en herstelgroepen gestart op o.a. Talenfabriek de Faam, en ik ben verantwoordelijk voor het coördineren hiervan op verschillende locaties.

Daarnaast neem ik deel aan diverse projecten. Bij de woningcorporatie denken ze graag vanuit het perspectief van de cliënt of bewoner uit de wijk, en als ervaringsdeskundige draag ik bij aan hoe ze het best kunnen aansluiten bij de doelgroep. Ook loop ik regelmatig mee met collega’s binnen SMO Breda, waar ik deskundigheidsbevordering verzorg, bijvoorbeeld over middelenverslaving, depressie, of algemeen herstel. Mijn rol is vaak die van bruggenbouwer tussen collega’s en cliënten, om herstelgerichte zorg beter te laten aansluiten.

Waarom heb je destijds gesolliciteerd bij SMO Breda?

Ik voel me in hart en nieren een ervaringsdeskundige. SMO Breda leek me een geweldige organisatie waar ervaringsdeskundigheid wel aanwezig was, maar nog verder ontwikkeld kon worden. Ik houd van de mogelijkheid om iets nieuws te creëren, een blanco pagina die ingevuld mag worden. Wat me echt aansprak, is het feit dat SMO Breda zich inzet voor het bieden van begeleiding aan iedereen, ongeacht hun situatie. Het maakt niet uit wie je bent; er wordt begeleiding opgestart, maar er wordt vooral ook gekeken naar wat je zelf kunt.

Mijn rol is vaak die van bruggenbouwer tussen collega’s en cliënten

Kun je een werkprestatie delen waar je trots op bent?

Zeker, recent hebben mijn collega en ik op woonlocatie de Vliet een voorlichting gegeven over afkicken. De cliënten wilden graag meer informatie, en ondanks dat ze niet meteen zijn gestopt met gebruik, is het fijn om te merken dat ze nieuwe informatie hebben opgedaan en erover nadenken. Het feit dat ik ze deze informatie kan bieden en dat ze erover nadenken, maakt me trots.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Het leukste aan mijn werk is de diversiteit ervan. Ik denk op organisatieniveau mee over hoe we de begeleiding kunnen verbeteren. Daarnaast heb ik contact met cliënten op individueel en groepsniveau, waarbij mooie, kwetsbare gesprekken ontstaan en echte vertrouwensbanden worden opgebouwd. Ook het sparren met mijn collega’s over hoe we de begeleiding nog beter kunnen inrichten, spreekt mij enorm aan.