pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Medewerkers SMO Breda presenteren resultaten onderzoek op European Congress of Psychology

Medewerkers SMO Breda presenteren resultaten onderzoek op European Congress of Psychology

Medewerkers van SMO Breda hebben op 14 juli jl. een tweetal presentaties gegeven op het “European Congress of Psychology” (ECP) in Amsterdam.

Gepubliceerd op 17 juli 2017

De eerste presentatie is gegeven door Miranda Rutenfrans-Stupar over het door haar uitgevoerde onderzoek over de relatie tussen leiderschapsstijl, werkbevlogenheid en teamprestaties. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat medewerkers van SMO Breda bovengemiddeld bevlogen zijn en dat er een relatie is tussen de meer charismatische leiderschapsstijl en werkbevlogenheid. Bevlogenheid leidt volgens de literatuur tot betere teamprestaties, wat direct in het voordeel is voor het herstelproces van cliënten.

De tweede presentatie had betrekking op Sportsurprise (een interventie die uitgaat van bevordering van sociale inclusie van dak- en thuislozen door middel van lidmaatschap aan reguliere sportverenigingen) en werd gegeven door Rick den Haan, tevens uitvoerder van het onderzoek, samen met Miranda Rutenfrans. Hierbij is ingegaan op de effecten van de Sportsurprise op positieve gezondheid voor cliënten. Uit een pilotonderzoek dat is verricht door SMO Breda bleek dat de Sportsurprise positief van invloed is op de mate en kwaliteit van sociale steun die cliënten ervaren.

De reacties op beide presentaties waren positief. Het publiek was zeer geïnteresseerd in de innovatieve werkwijzen en visie die SMO Breda hanteert, alsook in de degelijke wijze waarop SMO Breda de bereidheid heeft om middels onderzoek de eigen werkwijze onder de loep te nemen.

SMO Breda zet de komende jaren in op wetenschappelijk onderzoek en evidence based werken. Eén van de doelen is het verrichten van onderzoek naar de effectiviteit van de in 2015 ingevoerde werkwijze “Verder Door Doen”. In dit kader heeft SMO Breda voor de duur van 2 jaar een onderzoeksplek beschikbaar gesteld voor het verrichten van promotieonderzoek naar de effectiviteit van Verder Door Doen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Miranda Rutenfrans in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo (Tilburg University), onder begeleiding van Prof. Dr. René Schalk en Prof. Dr. Tine van Regenmortel. Zij hopen hiermee de kwaliteit van de ondersteuning nog verder te verbeteren in het belang van het welzijn van onze cliënten.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.