pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Nieuwe huisstijl Ik wil meedoen feestelijk gelanceerd door de bussen van het jarige Vervoersproject

Nieuwe huisstijl Ik wil meedoen feestelijk gelanceerd door de bussen van het jarige Vervoersproject

Ikwilmeedoen.nl is in de lucht!

Gepubliceerd op 3 februari 2017

Op donderdag 2 februari jl. reden twee bussen van het jarige Vervoersproject, versierd met ballonnen, toeterend door de Liniestraat bij Talentenfabriek De Faam. Hiermee werd het startsein gegeven voor de lancering van de nieuwe huisstijl en website: www.ikwilmeedoen.nl

De nieuwe huisstijl weerspiegelt dynamiek, speelsheid, beweging en verbinding. Door de frisse kleuren raak je geïnspireerd. In het logo is een windmolentje te herkennen. De wind (jijzelf) zet de molen in beweging en werk je met professionals en vrijwilligers samen aan je herstel. Directeur-bestuurder Lieke Jansen van SMO Breda: “Wij denken dat we op deze wijze de beweging die we voorstaan in de stad en regio een gezicht kunnen geven. Zodanig dat het herkenbaar is en bekend gaat worden in de wijk en onder collega-organisaties”. Ook het logo van SMO Breda is aangepast aan de huisstijl van Ik wil meedoen. De nieuwe huisstijl zal gefaseerd worden ingevoerd.

Het vervoersproject van Ik wil meedoen bestaat in februari alweer 5 jaar en is zeer succesvol te noemen. Het project is volledig voor en door cliënten. Van ICT, planning, communicatie, klein onderhoud en uitvoering van de ritten.

Het vervoersproject verzorgt het vervoer voor cliënten die niet zelfstandig naar een activiteit kunnen gaan, zoals naar een dagbesteding of afspraken in het ziekenhuis. De chauffeurs krijgen een gedegen opleiding. Er wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid aan de cliënten gevraagd en de veiligheid van de chauffeur en passagier staat voorop! Het project probeert een ‘normale’ werkplek na te bootsen, het is de laatste stap naar reguliere/betaalde arbeid.

Talentenfabriek De Faam is een unieke combinatie van ontmoeten, werk, educatie en vrije tijd

Ik wil meedoen is het label dat SMO Breda samen met Fameus heeft ontwikkeld.
Ik wil meedoen is voor burgers met een ondersteuningsvraag. Deze kwetsbare burgers krijgen de kans zelf aan hun gezondheid te werken en vanaf de eerste ontmoeting wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie gestimuleerd. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de samenleving. Er is een breed herstelaanbod beschikbaar. De activiteiten zijn gericht op ontwikkeling en zelfontplooiing en te categoriseren op de thema’s werk, educatie en vrije tijd.

FAMEUS is een centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid en onderdeel van GGz Breburg en is gevestigd in Talentenfabriek De Faam. FAMEUS zoekt continue de verbinding met andere partners om vanuit co-creatie te bouwen aan een vernieuwend aanbod. FAMEUS stimuleert mensen bij het vinden van een evenwicht tussen mogelijkheden, ambities en kansen in hun eigen omgeving. Er is o.a. een breed cursusaanbod dat gericht is op herstel, ontwikkeling en ontplooiing van kwetsbare mensen uit de regio Midden- en West- Brabant.