pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Opstarten activiteitenaanbod Talentenfabriek de Faam

Opstarten activiteitenaanbod Talentenfabriek de Faam

Vanaf dinsdag 2 juni gaan we voorzichtig weer wat activiteiten opstarten op de Faam. We doen dit in een rustig tempo met een beperkt aantal activiteiten, een maximum aantal mensen per ruimte en afspraken over looproutes, koffie / thee en deurbeleid.

Gepubliceerd op 2 juni 2020

Vanaf dinsdag 2 juni gaan we voorzichtig weer wat activiteiten opstarten op de Faam. We doen dit in een rustig tempo met een beperkt aantal activiteiten, een maximum aantal mensen per ruimte en afspraken over looproutes, koffie / thee en deurbeleid. Uiteraard zijn de algemeen geldende hygiënemaatregelen van toepassing. De afgelopen weken hebben we er hard aan gewerkt om de herstart zo veilig mogelijk te kunnen doen. De komende weken moeten we steeds met elkaar kritisch kijken of dit ook echt werkt.

We starten met de volgende activiteiten:
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur                   Startgroep
Dinsdag van 14.00 – 16.00 uur                   Zorg voor Elkaar groep
Dinsdag van 16.00 – 18.00 uur                   Inloop Wegwijs
Woensdag van 10.00 – 13.00 uur             Zoete Inval
Vrijdag van 10.00 – 11.30 uur                     Emoties in Beweging
Vrijdag van 12.00 – 14.00 uur                     Inloop Wegwijs

Graag je aandacht voor het volgende:

Deurbeleid en binnenkomst
We werken alleen op afspraak, behalve voor de Zoete Inval op woensdagmorgen. Er staat iemand bij de deur die de mensen welkom heet en vraagt of ze een afspraak hebben, of waar ze voor komen. Hij vraagt of ze geen klachten hebben, of ze huisgenoten hebben die klachten hebben en hij vraagt ze om hun handen te desinfecteren. Degene die bij de deur staat regelt ook de aanloop op straat. We willen je vragen om niet meer dan vijf minuten voor jouw afspraak te komen. Na de afspraak verlaat je direct de Faam.

Looproutes en hygiëne
Er is een duidelijke looproute (eenrichting verkeer) gemaakt, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Spreek elkaar ook aan als het niet goed gaat. Deze situatie is voor iedereen nieuw en we moeten allemaal wennen. Het is fijn om elkaar te helpen om het goed te doen.

Zoete Inval
Bij de Zoete Inval zijn 1 professional en 1 vrijwilliger betrokken. Er mogen maximaal 5 bezoekers binnen zijn en zij mogen een uur blijven. De professional houdt dit in de gaten. De vrijwilliger zorgt voor koffie en thee. Bezoekers krijgen bij de deur een voorwerp mee wat ze weer inleveren als ze naar buiten gaan. Zo houdt degene die bij de deur staat overzicht over het aantal mensen dat binnen is.

In de hele Faam gelden de algemene regels:
· Was je handen goed en regelmatig
· Geen handen schudden
· Houdt 1,5 meter afstand
· Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes
· Zet waar mogelijk een raam open in de ruimte waar je zit.

Bekijk hier de volledige lijst met activiteiten die gestart zijn.