pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Verdediging proefschrift “Maatschappelijke participatie van dak- en thuislozen”

Verdediging proefschrift “Maatschappelijke participatie van dak- en thuislozen”

Miranda Rutenfrans-Stupar zal op vrijdag 29 november a.s. haar proefschrift getiteld “Maatschappelijke Participatie van Dak- en Thuislozen: Evaluatie van de Interventie Verder Door Doen” verdedigen.

Gepubliceerd op 20 november 2019

Verdediging proefschrift “Maatschappelijke participatie van dak- en thuislozen”

Miranda Rutenfrans-Stupar zal op vrijdag 29 november a.s. haar proefschrift getiteld “Maatschappelijke Participatie van Dak- en Thuislozen: Evaluatie van de Interventie Verder Door Doen” verdedigen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij SMO Breda e.o. in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo (het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University) onder begeleiding van Prof. dr. René Schalk en Prof. dr. Tine van Regenmortel. De verdediging vindt plaats om 13.30u bij Tilburg University.

SMO Breda heeft als doel om (dreigend) dak- en thuislozen te begeleiden bij maatschappelijke participatie. Om hier nog beter vorm aan te geven heeft SMO Breda enkele jaren geleden een innovatieve werkwijze geïmplementeerd voor het begeleiden van cliënten: Verder Door Doen (VDD). VDD is gebaseerd op de uitgangspunten van kracht- en herstelgerichte benaderingen en heeft tot doel om het welzijn van dak- en thuislozen te vergroten door middel van maatschappelijke participatie. Een belangrijk onderdeel van VDD is het groepsgewijs aanbieden van activiteiten aan cliënten (onder het label “Ik wil meedoen”) met als doel dat cliënten van elkaar leren, hun talenten (her)ontdekken en vaardigheden opdoen om maatschappelijk te participeren.

Uit het wetenschappelijk onderzoek komt onder meer naar voren dat gedurende de implementatie van VDD de kwaliteit van leven en de hoeveelheid tijd die cliënten besteed hebben aan externe werk-gerelateerde activiteiten is toegenomen. Tevens blijkt dat verschillende factoren een rol spelen bij het bevorderen van maatschappelijke participatie, waaronder de mate van regie die cliënten nemen in hun leven, de mate waarin cliënten positief in het leven staan, de woonsituatie van de cliënt en het aanbieden van een dagstructuur bijvoorbeeld door middel van deelname aan activiteiten (zoals het “Ik wil meedoen” aanbod). Het onderzoek toont aan dat SMO Breda ècht werkt aan maatschappelijke en dat dit daadwerkelijk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van dak- en thuislozen.

Meer informatie: