pijl_onderpijl_linkspijl_rechtspijl_bovenhoek_linkshoek_onderhoek_linkshoek_bovenfacebooklinkedintwitter
zoek je hulp?
Header image

ondersteuner cliëntenraad smo breda

Ter versterking van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar een Ondersteuner Cliëntenraad voor gemiddeld 20 uren per week.

Organisatie
SMO Breda
Type vacature
Werken bij
Dienstverband
20 uur
Bij vragen
Heine van Wieren
Tel: 076-5645050 h.vanwieren@smobreda.nl

De inspraak van cliënten is georganiseerd op verschillende niveaus, afgestemd op de diverse cliëntgroepen. Op woonvoorzieningen hebben cliënten lokale raden, terwijl ambulante cliënten een eigen raad hebben. Daarnaast is er een overkoepelend orgaan, de Centrale Cliëntenraad, waar onderwerpen die meerdere of alle raden aangaan worden besproken, zoals de organisatiebegroting en jaarplan en activiteiten  voor alle cliënten.

Elke raad vergadert maandelijks, en de managers van de organisatie fungeren als aanspreekpunt voor de verschillende lokale raden. Maandelijks is er ook overleg tussen de raden om informatie uit te wisselen en gezamenlijke onderwerpen te bespreken. Tweemaandelijks nemen de Directeur-Bestuurder en Bestuurssecretaris deel aan dit overleg.

Werkzaamheden:

Als Ondersteuner Cliëntenraad heb je een coachende, adviserende, coördinerende, faciliterende en ondersteunende taak. Je biedt beleidsinhoudelijke en operationele ondersteuning aan de raad. De ondersteuner valt onder de directe aansturing van de Bestuurssecretaris.

De Ondersteuner heeft een breed takenpakket, uiteenlopende werkzaamheden en voelt zich thuis in het bespreken van belangrijke onderwerpen ongeacht met wie hij/zij aan tafel zit.

Meer concreet betekent dit het volgende;

 • Je volgt het organisatiebeleid en draagt zorg dat de cliëntenraad tijdig aangehaakt wordt bij de beleidsvorming.
 • Je signaleert overige onderwerpen, die gegeven het (ongevraagd) advies- en instemmingsrecht, van belang zijn voor de cliëntenraad en draagt ervoor zorg dat de raden tijdig worden aangehaakt.
 • Je informeert de leden over hun rechten en mogelijkheden.
 • Je ondersteunt de cliëntenraad bij het opstellen van een jaarplan, begroting, jaarverslag en ‘zelf’evaluatie. Je draagt zorg voor de afstemming met het jaarplan van de organisatie.
 • Je zet je in voor de binding van de raadsleden onderling en de continuering van het raadswerk (waaronder ondersteuning bij werving en selectie van nieuwe leden).
 • Je adviseert/coacht de leden in hun manier van werken, overleggen, besluitvorming, communicatie en vergadertechniek.
 • Je stimuleert de bewustwording van de medezeggenschap van de achterban en om de benodigde activiteiten (conform jaarplan) te voltooien.

Je coacht de raden bij de volgende werkzaamheden en indien er geen raadslid beschikbaar is voor deze taak, neem jij deze waar;

 • Het organiseren va de (overleg)vergaderingen (o.a. planning, ruimten, verzending vergaderstukken, archivering).
 • Notuleren van de vergaderingen en het bijhouden van de actie- en besluitenlijst

In overleg of op verzoek van de cliëntenraadsleden ondersteun je hen bij;

 • Voorbereiding van de behandeling van inhoudelijke thema’s en je stelt desgewenst conceptadviezen op.
 • Het onderhouden van contact met de organisatie (managers en bestuur) en de achterban.
 • De Communicatie van de raad.

De ondersteuner heeft een onafhankelijk positie. Dit betekent dat de ondersteuner niet meebeslist en niet optreedt als woordvoerder van de raad naar de organisatie of derden. Tevens bemiddelt de ondersteuner niet bij individuele klachten van cliënten. Hiervoor heeft de organisatie een cliëntvertrouwenspersoon.

Wat heb jij te bieden?

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt kennis van cliëntenrechten of bent bereid je deze eigen te maken.
 • Je kunt omgaan met een vertrouwensfunctie en beheerst gespreks- en onderhandelingstechnieken.
 • Je kunt fungeren als tussenpersoon tussen cliëntenraad en organisatie en weet hierbij de onafhankelijke positie van de ondersteuner te waarborgen.
 • Je hebt oog voor bestuurlijke verhoudingen met name in relatie tot medezeggenschap en de positie van de cliëntenraad.
 • Ervaring met het inrichten van informele- of formele medezeggenschap is een pré.
 • Kennis en ervaring in de maatschappelijke opvang of Wlz-instelling is een pré.
 • Je bent bereid om 1 maal per maand in de avond te vergaderen.

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een maatschappelijke organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd
 • Mogelijkheden om jouw expertise in te zetten en bij te dragen aan een professionele bedrijfsvoering.
 • Marktconform salaris volgens CAO Sociaal Werk schaal 8.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget en loopbaanbudget.
 • Investering in jouw persoonlijke ontwikkeling met training en scholingsmogelijkheden.

Informatie en sollicitatie:

Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen? Neem dan contact op met Heine van Wieren, Bestuurssecretaris a.i., via 076-5645050 of h.vanwieren@smobreda.nl.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief ter attentie van Heine van Wieren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

solliciteren op deze vacature